P?ytki gwintowe

Nasze p?ytki gwintowe nie s? cz??ciami normatywnymi, poniewa? wykonujemy je wed?ug specyficznych wymaga? naszych klientów.

  • P?ytki gwintowe a? do 12 otworów pod gwint
  • Ró?ne, nawet skomplikowane geometrie
  • pod Helicoil® / standard
Logo Bildmarke - Schmittenberg Metallwerke

Skontaktuj si? z nami

Przekonaj si? o naszej skuteczno?ci.
×
Copyright © Schmittenberg GmbH & Co. KG